Waarom deze blogs?

Op een dag werd ik wakker met het plan om een blog te beginnen over alle inzichten die ik de afgelopen jaren mocht krijgen. Ik wilde dit eerder niet, omdat ik liever op de achtergrond blijf. Ik heb geen goeroe-aspiraties! Het gaat ook niet om "mij" of "ik". Toch wil ik ze nu graag delen via dit blog.
 
Met deze blogs wil ik alledaagse spirituele onderwerpen toegankelijker maken. 
 
Bewustwording is essentieel voor deze wereld. Mijn wens is dat we allen evolueren, zodat de dieren met ons mee kunnen groeien, naar een vredige, liefdevolle wereld, met respect voor de aarde en alles wat leeft.
 

Mijn levensmotto is: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden, met liefde en respect voor mens, dier en aarde. Dit is in feite de simpele  -en vaak vergeten- kern van álle religies.

Ik ben sinds 1999 fulltime vegetariër en sinds 2013 veganist, lid van de Partij voor de Dieren en donateur van vele dierenbeschermingsorganisaties. Het lot van dieren gaat mij erg aan het hart. Mijn wens is dat de intensieve vee-industrie verdwijnt en dat dieren niet langer worden bezien vanuit het 'nut' dat ze voor mensen hebben, maar vanuit hun intrinsieke waarde.

Al jaren werk ik onzichtbaar "achter de schermen". Wie wat doet, maakt niet uit. Ik hoef niet op de voorgrond te treden. Ik wens alleen dat mijn manier van leven iets positiefs mag bijdragen voor álle levende wezens op aarde.

Mijn allergrootste wens is echter dat ieder mens verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen heling en de vrede in zichzelf vindt. Daaruit volgt alles wat we voor deze wereld zouden kunnen wensen.

 

Ayna Siem
 
N.B. Voor de juiste volgorde bij het lezen van de blogs moet je onderaan beginnen en naar boven toe werken... :-)
Onderaan iedere pagina zie je "Overzicht". Klik hierop en je krijgt per pagina de titels van alle blogs te zien. Of als je klikt op "Ouder", krijg je een pagina met oudere blogs.
 
Wil je een onderwerp inbrengen, waarover je meer zou willen weten? Suggesties voor onderwerpen zijn altijd welkom. Vragen/opmerkingen ook. Neem gerust contact met me op.