Blog

3. dec, 2020

Een zwak pleidooi van 2 minuten als strategie... Interessante strategie! De verklaring van de organisator van de Bond was: "Beste mensen, wij kunnen onze strategie niet verklappen maar er volgen nog vele rechtszaken m.b.t. 5G. Deze rechtszaak was alleen bedoeld om vast te stellen dat de directie geen garantie van veiligheid kan bieden voor hun eigen producten. Heb vertrouwen mensen het echte werk gaat nog beginnen..."

Onbegrijpelijke strategie

Dit werpt nog meer vragen op. Zoals al genoemd: met opzet een zwak pleidooi houden is een heel interessante, maar nog steeds onbegrijpelijke strategie. Dit was een tactische zet? Een andere vraag is: dus een rechtszaak tegen de KPN is nog niet het "echte werk"? Wat is dan wel het echte werk, als zo'n belangrijke rechtszaak tegen een van de grootste Telecom-bedrijven dat niet is? Als ze slechts wilden vaststellen dat de directie geen garantie van veiligheid wil ondertekenen, zijn er vast andere manieren om daar achter te komen zonder dat je daarvoor een rechtszaak gaat verliezen. 

Consequentie van een verloren rechtszaak

En wat is verder de consequentie van een verloren rechtszaak? Hoe dan ook, je creëert daarmee ongunstige jurisprudentie die ook andere, volgende rechtszaken nadelig kan of zal beinvloeden. Dat is ook deel van de strategie?

Nieuwsbrief van de Bond: geen woord over de uitslag

Vandaag ontving ik de nieuwsbrief van de Bond. Met geen woord wordt gerept over het verliezen van de eerste rechtszaak. Dat bericht is nergens te vinden. Ze vragen nieuwe mensen om zich aan te sluiten bij de 5G-acties, maar vertellen er niet bij dat ze de eerste rechtszaak hebben verloren. Dat is essentiële informatie die de achterban wordt onthouden. Niet transparant dus. 

Ik heb gekeken naar het gemonteerde filmpje van de rechtszaak. Ik hoorde drie zeer zwakke, nauwelijks ter zake doende argumenten, terwijl er zoveel sterke argumenten tegen 5G bestaan. Als ik de rechter was en objectief moest oordelen op basis van wat ik hier hoorde, had ik ook beslist in het voordeel van de KPN. 

De drie argumenten van de Bond nader beschouwd

Argument 1: "Wij kunnen ons nergens onttrekken aan de straling. Het is overal, of je het nu wilt of niet. Dat is een ongewenste inbreuk op je privesfeer." Dat moge zo zijn, maar het feit dat je je ergens niet aan kunt onttrekken is op zich geen bewijs van de negatieve gezondheidseffecten. Aan zuurstof kun je je ook niet onttrekken, dat is ook overal. 

Argument 2: "De directie van KPN wil de veiligheidsverklaring niet ondertekenen." Dat is op zich ook geen bewijs dat het schadelijk is. Dat zegt alleen dat iemand iets niet wil ondertekenen en daar kunnen allerlei redenen voor zijn. 

Argument 3: "De KPN-directeur was niet persoonlijk aanwezig bij de rechtszaak." Daar kun je ook van alles van vinden, maar wederom is dit niet een bewijs van de schadelijkheid. Focus op de onafhankelijke onderzoeken die schade hebben aangetoond!

Sterkere argumenten

En deze schud ik zomaar uit de losse pols, er zijn er veel meer:

 • De norm waarop de blootstellingslimieten van de ICNIRP zijn gebaseerd is een proef met een zak zout water. Als dit hoofd na 6 of 30 minuten niet meer dan 1 graad zou opwarmen, wordt straling als veilig beschouwd. Echter: 1) een menselijk organisme is niet vergelijkbaar met een zak zout water. 2) Alleen kijken naar de thermische effecten is onvolledig, omdat duizenden wetenschappelijke onderzoeken biologische effecten hebben aangetoond. Bovendien houdt deze proef geen rekening met de lange termijn. De Gezondheidsraad heeft deze norm kritiekloos overgenomen. Als de blootstellingslimieten ondeugdelijk zijn, klopt het hele verhaal over de vermeende veiligheid van straling niet. 
 • De onafhankelijkheid van de ICNIRP staat zwaar onder discussie. De ICNIRP is een private instelling waarbij de leden bewezen financiele banden hebben met de Telecom, zo oordeelde het Hof van Turijn. Ook worden alleen leden toegelaten die dezelfde visie ondersteunen. In het rapport van Buchner/Rivasi wordt dit, aangetoond met feitelijke bewijzen, uit de doeken gedaan.
 • Voorts wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de huidige frequenties en nieuwe frequenties, terwijl 5G veel hoger gemoduleerd gaat worden en er miljoenen extra zenders bijkomen. Volgens Dr. Martin Pall is de hoger modulatie de reden van schadelijke effecten.
 • 26Ghz en 60 Ghz zijn nog niet getest. Er ligt al wel wetenschappelijk onderzoek uit Rusland rondom deze zgn. millimeter waves, en een lange lijst van schadelijke effecten hiervan.
 • Hoe zit het met de enorme verantwoordelijkheid voor wie eigenaar wordt van alle verzamelde data?
 • De toename aan energieverbruik ten opzichte van 4G: 5G zal 4 keer meer energie verbruiken, onverantwoord hoog in het kader van milieubescherming.
 • De massale bomenkap, omdat bomen het signaalbereik van 5G hinderen. Hoe verantwoord is dit met het oog op de bescherming van het milieu?
 • Volgens een poll van de Gelderlander zit 85% van de bevolking niet te wachten op een extra netwerk, als dit betekent dat er meer straling is in de leefomgeving. 
 • De Gezondheidsraad schrijft in haar advies van 2 september dat er nog geen zicht kan zijn op de gevolgen van 5G, omdat niet bekend is hoe hoog de straling zal zijn na volledige uitrol, naast de al bestaande 2G, 3G, 4G, Wifi hotspots etc. etc.
 • 5G en de effecten op de huid. Onze huid is zeer belangrijk: het is het grootste orgaan van ons lichaam, met daarin onder meer zenuwcellen, bloedvaten en zweet- en talgklieren. De huid beschermt ons tegen bacteriën, virussen, schimmels en ultraviolette straling, zorgt voor warmteregulatie en aanmaak van vitamine D en heeft de functie van tastorgaan.
  Door de huidige stralingsbelasting van 3G, 4G en Wifi ervaren veel elektrogevoelige personen al huidproblemen, zoals permanente jeuk, pijn en verbrandingsverschijnselen.

  Bij invoeren van de hogere 5G frequenties wordt de indringdiepte van de straling in ons lichaam inderdaad kleiner. De reden voor dat kleiner worden is simpel: de straling wordt al in onze huid en vlak daaronder geabsorbeerd en dringt daarom niet zover door. Dat klinkt wellicht positief. Echter, bij een, vergeleken met 3G en 4G, 10x zo kleine indringdiepte van deze straling in ons lichaam, wordt de stralingsabsorptie in de huid, bij gelijkblijvende stralingsintensiteit, met diezelfde factor 10 verhoogd.

  In het op 25 februari 2019 in het Reformatorisch Dagblad verschenen opinie-artikel"ICNIRP beoogt openheid over richtlijnen voor 5G" schreef Eric van Rongen dat de ICNIRP-limiet  voor 5G naar boven zal worden bijgesteld. Vermoedelijk betreft het een verhoging met een factor 6. Dit zou noodzakelijk zijn om de hogere 5G frequenties te kunnen gebruiken. Daardoor èn door bovengenoemde verhoging van de absorptie in de huid met de factor 10 zal de totale stralingsabsorptie in de huid met de komst van 5G met een factor 6 x 10 = 60 verhoogd worden.
 
Kortom: met de komst van 5G zal het aantal huidproblemen naar verwachting exponentieel toenemen. Tel daarbij op de algehele stralingsbelasting van de huidige 2G, 3G en 4G technologieën (die immers ook gewoon operationeel zullen blijven) en het zal duidelijk zijn dat de stralingsbelasting met de komst van 5G drastisch zal toenemen.
 
 
Als ik dit als leek kan bedenken, waarom dan niet de Bond?
 
Deze verklaring zorgt alleen voor een nog groter onbegrip en nog minder vertrouwen. Ik kan alleen maar hopen op een wonder.

 

 

2. dec, 2020

Witte zones zijn stralingsarme gebieden, waar stralingsgevoelige mensen kunnen gaan wonen, opdat zij niet langer ziek worden van de immer toenemende stralingsbelasting om zich heen.

Nadeel: als er via satellieten 5G-straling naar de gehele aarde wordt gestuurd, is er nergens meer een plek waar je nog veilig bent. Dit is een doemscenario waar ik liever niet bij stil sta. Ik hoop dat de mensheid tijdig tot inkeer komt. Als je de hardnekkige leugens van de regering en de industrie hoort, zal het nog een harde dobber worden. Moet dan eerst alles en iedereen kapot gaan, voordat de mensheid het doorkrijgt?

Een ander nadeel is dat zo'n witte zone een soort ghetto wordt, waar je verplicht binnen de grenzen moet blijven, omdat je anders weer bestraald wordt. De bewoners zijn gedwongen om altijd binnen deze zone te blijven. Ze kunnen nergens meer heen. Het is een soort klein reservaat, waar je de rest van je leven opgesloten zit.

Nog een nadelig gevolg kan zijn: als alles en iedereen uiteindelijk ziek en kapot is gestraald, wil iedereen naar die witte zones. Dan wordt het daar dringen. En dan is er niet genoeg plaats. 

Buiten de witte zones zal er geen leven meer mogelijk zijn: de natuur is kapot, de bomen en planten dood, de dieren ziek of uitgestorven, alle insecten en bijen verdwenen. Weg ecologische structuur, weg biodiversiteit, weg al het leven. Is er dan nog wel leven mogelijk binnen de witte zones?

De hamvraag is: op welk punt zal de mens tot inkeer komen en inzien dat de onnatuurlijke straling de oorzaak is? Zal dat op tijd zijn? Of is er dan al zoveel onomkeerbare schade aangericht dat de natuur en de aarde eeuwen nodig zullen hebben om te herstellen, uiteraard zonder de menselijke parasitaire soort? Maar ook zonder dieren. Dan krijgen we een Grote Herstart van de Aarde, maar dan niet zoals Bill Gates en de zijnen voor ogen hebben.

Nog een prangende vraag: wat wil de regering/industrie nu eigenlijk? Als iedereen er uiteindelijk aan gaat, zijn ze zelf ook de klos. De gevolgen van straling raken alles en iedereen. Hoe denken ze zelf te overleven als alles en iedereen is uitgeroeid? Dat is mij een raadsel.

 

1. dec, 2020

De rechterlijke macht zou onafhankelijk moeten opereren. Maar of dat zo is, betwijfel ik ten zeerste. Ik denk dat de Staat invloed kan uitoefenen op de keuze van rechter, en dat zij dat ook doet, als dat in haar belang is.

Een schrijver en cultuurfilosoof schreef eens dat de Staat “altijd een vuil spelletje speelt”. Een vriend van hem had een ijzersterke zaak jegens de Staat en stond op het punt deze te winnen. De Staat schoof op het allerlaatste moment een andere rechter naar voren, die hem alsnog in het ongelijk stelde. Dat er op het laatste moment een andere rechter naar voren wordt geschoven, wegens volgens mij onduidelijke redenen, komt vaker voor. Dat gebeurde ook met de rechtszaken van Viruswaarheid en Stop5GNL. Beiden hadden en hebben ook een in principe ijzersterke zaak met goed onderbouwde argumenten. Die tellen echter niet als het de Staat niet uitkomt.

Voor zover ik weet zijn de enige keren dat de Staat een zaak verliest als het gaat om een milieukwestie die dan ook wordt aangespannen door een Controlled Opposition-organisatie, zoals MilieuDefensie. De Staat mag best een keer verliezen, maar dan wel binnen hun eigen machtssfeer. Dus dan verliezen ze met eigen goedvinden.

Corruptie, machtsmisbruik, manipulatie en propaganda zijn vaste onderdelen van hoe de Staat -iedere Staat- te werk gaat. De geschiedenis laat ettelijke voorbeelden zien. Maar dat ook de rechterlijke macht, die bedoeld is om onrecht te bestrijden, zich laat beinvloeden door de belangen van de Staat (of in het verlengde daarvan: de industrie) is meer dan kwalijk. Recht is niet langer recht maar krom, verdorven en rot tot op het bot. Het is godgeklaagd*.

 

*Godgeklaagd = schandelijk, afschuwelijk, beledigend, ergerlijk, godvergeten, heiligschennend, honteus, infaam, laag, laaghartig, min, nietswaardig, onedel, oneervol, onterend, onwaardig, scandaleus, schaamteloos, schandalig, vloekwaardig, hartverscheurend, schrijnend.

 

28. nov, 2020

Een onderbelicht aspect van 5G is dat het de weersvoorspellingen 30% minder betrouwbaar maakt. Dit is gebleken uit een studie en meteorologen waarschuwen hier voor.

"Het probleem ligt vooral bij de 24 GHz-frequentie. Waterdamp zoals wolken geeft namelijk een zwak maar meetbaar signaal van 23,8 GHz af in de atmosfeer. Meteorologen volgen wolken nu onder meer via die frequentie, maar die metingen zijn straks niet meer betrouwbaar, zo waarschuwen de NOAA en de ruimtevaartorganisatie NASA." De NOAA is de Amerikaanse evenknie van het KNMI.

"In de praktijk zouden orkanen twee tot drie dagen later ontdekt worden. Ook zou het veel moeilijker worden om het pad te voorspellen dat een orkaan neemt als die aan land komt, het verschil tussen leven en dood."

Censuur!

Ik heb dit een aantal keren aangekaart bij de weerkundigen van Weeronline.nl. En word vervolgens doodgezwegen. Ook berichten hierover op hun Facebook-pagina worden onmiddellijk verwijderd. Je mag niets zeggen ten nadele van 5G en daar al helemaal niet de aandacht op vestigen. Op straffe van directe censuur.

Lees:

https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/4718511/meteorologen-5g-stuurt-weersvoorspelling-terug-de-tijd

https://www.nporadio1.nl/wetenschap-techniek/26626-wordt-weersvoorspelling-minder-betrouwbaar-door-5g

https://scitechdaily.com/5g-wireless-may-lead-to-inaccurate-weather-forecasts-due-to-radiation-leakage/

 

23. nov, 2020

De rechtszaken tegen de Telecom-directeuren zijn onlangs van start gegaan. Opvallend was het bijzonder zwakke pleidooi van de Bond Tegen Overheidszaken, waarin allerlei sterke argumenten achterwege werden gelaten. De Telecom daarentegen, had 4 advocaten ingeschakeld en een ijzersterk pleidooi. Waarom heeft de Bond geen gebruik gemaakt van de sterke argumenten? Deze gegevens zijn immers ruimschoots voorhanden.Wat de Bond ook foutief heeft aangepakt: ze hadden niet de Telecom-directie, maar de NV als vennootschap moeten aanklagen. Is hier sprake van bewuste opzet in het spel?

Geen beschuldiging, slechts vermoedens

Ik kan niets bewijzen, maar wel mijn vermoedens uiten, aan de hand van een logische deductie.

Als er zeer sterke argumenten niet gebruikt worden in een pleidooi, terwijl deze ruimschoots voorhanden zijn, zou je kunnen vermoeden dat deze opzettelijk niet gebruikt werden. Waarom zou iemand opzettelijk een zwak pleidooi voorbereiden? Vermoedelijk omdat je opzettelijk wilt verliezen. Waarom zou een partij opzettelijk willen verliezen? In de geschiedenis is het vaker voorgekomen dat een partij een deal had gesloten om te verliezen. We weten ook dat de Telecom miljardenbudgetten ter beschikking heeft voor marketing, lobbying en.... omkoping.

We weten dat de Telecom geen scrupules heeft en geen middel of leugen schuwt om haar doel te bereiken: een miljarden omzet. Dat ze daarbij de volksgezondheid en de ecologie onherstelbare schade toebrengen, interesseert ze niet. Geld en macht zijn de drijfveren.

De Telecom beseft dat de Bond in principe een sterke zaak heeft. Welke strategie kunnen ze toepassen om dit te ondergraven? Waarom niet de Bond omkopen? Bijna iedereen heeft zijn prijs. Stel, je krijgt 10 miljoen of nog meer aangeboden om opzettelijk te verliezen. Daarnaast in ogenschouw genomen: de rechterlijke macht is al vaker partijdig, bevooroordeeld en corrupt gebleken. Vooral waar het dit onderwerp betreft. Zou de Bond dan niet haar kansen hebben ingeschat...? Ik weet het niet.

Er worden zulke extreem vuile spelletjes gespeeld, als je dat beseft is het gewoon niet te harden.

Ruim een jaar lang had ik mijn hoop gevestigd op deze rechtszaken van de Bond. Ze hadden een ijzersterke zaak, ze konden zowat niet verliezen. Zo bracht de Bond dat ook naar buiten. Ze vertegenwoordigen wel ruim 12.000 mensen die betaald hebben om deskundig en bevlogen voor hun belangen op te komen. Nu ik heb gezien hoe dit alles in de praktijk is uitgepakt, zijn dit mijn vermoedens. Ik hoop zo dat ik het mis heb, maar op dit moment vrees ik het ergste en ik ben enorm teleurgesteld. 

NASCHRIFT

Reactie van de Bond: "Geen zorgen, we weten wat we doen. Uitleg volgt later." 

De Bond heeft verloren, zoals te verwachten viel. Een zwak pleidooi is daar zeker debet aan. Evenals een vooringenomen, corrupte rechterlijke macht (zie ook blog "Is de rechterlijke macht wel zo neutraal?").

Tweede reactie van de Bond: een hoop woorden zonder inhoud en de belofte dat een verklaring volgt. En weer: "We weten wat we doen." Op zich zegt dat niets. Als je opzettelijk wilt verliezen, weet je ook wat je doet. Mij bekruipt het gevoel dat wij, de achterban van de Bond, aan het lijntje worden gehouden. Als je zoveel woorden nodig hebt om uit te leggen hoe druk je het hebt, kun je in dezelfde tijd ook met een verklaring komen. Mijn vertrouwen lijdt hevig schipbreuk. Hoe denken ze te gaan winnen met een zwak pleidooi?