31. mei, 2020

Rechter bevooroordeeld inzake 5G kort geding

Op 25 mei oordeelde rechter Hans Vetter dat de staat mag doorgaan met de veiling van de 5G-frequenties en dat het voorzorgsprincipe niet hoefde te worden toegepast. Een bevooroordeelde en onevenwichtige uitspraak die gebruik maakte van een selectief aantal factoren en vele feiten buiten beschouwing liet. Had deze rechter soms een "bezoekje" gehad van de Telecom maffia? Of had de staat hem "bewerkt"?

Dat het Hof van Turijn bewezen achtte dat de ICNIRP financiële banden heeft met de Telecom, werd door 'onze' rechter genegeerd. Hij oordeelde dat zij een onafhankelijke club zijn, die objectieve richtlijnen opstelt. Professor Hans Kromhout, voorzitter van de commissie EMV van de Gezondheidsraad, noemde de ICNIRP een ondoorzichtige, zelfbevlekkende groep die zeker niet onafhankelijk is. Hij had ook kritiek op de ICNIRP-normen, maar de rechter negeerde ook deze uitspraak.

Verder noemde de rechter alleen het Bio-Initiative rapport en liet daarmee de vele duizenden peer-reviewed onderzoeken buiten beschouwing. Zoals bijvoorbeeld het NTP-onderzoek, dat aantoonde dat ratten tumoren kregen bij blootstelling aan EMV. Kromhout stelde dat dit een "goed uitgevoerd onderzoek" was.

Ook het volgende is veelzeggend: van de onderzoeken die gefinancierd worden door de industrie komt slechts 32% met gezondheidsschade en 68% niet. Als het onderzoek door een onafhankelijke bron werd gefinancierd vindt 70% gezondheidseffecten en 30% niet. Een dergelijk verschil is niet mogelijk zonder wetenschappelijke fraude.

En zelfs dan nog is er dus wetenschappelijke onenigheid, die toepassing van het voorzorgsprincipe tot een logisch gevolg maakt. Bedenk: zelfs 32% van de door de industrie gefinancierde onderzoeken toonde gezondheidseffecten aan!

De rechter meende dat er niet van de staat verwacht kan worden dat zij bewijs levert dat er geen negatieve effecten zijn. Wie moet dat bewijs dan aanleveren? Onafhankelijke wetenschappers? Die zijn er al!

In Australië is een ecologisch onderzoek geweest naar het effect van zendmasten op de natuur. In een straal van 3 km rond de zendmasten waren vogels, dieren en insecten verdwenen of gestorven: "De plaatsing van zendmasten op Mount Nardi heeft over de afgelopen 15 jaren een verwoestende impact gehad, niet alleen op diersoorten aan de top van de voedselketen. Ook zijn ze verwoestend gebleken op de structuur en continuiteit van het Werelderfgoed. Draadloze technologie is een sluipmoordenaar. Zij veroorzaakt genetische achteruitgang op een immer uitbreidende schaal."

Nog een goede vraag: waarom wordt niet het rapport van de Gezondheidsraad in juli afgewacht? Ook de maatregelen in andere landen (uitstel 5G) werden niet in het oordeel meegenomen. De veiligheidslimieten zijn geupdate? Gebaseerd op een test van een half uur? Hoe zit het met lange termijn effecten?

Verder oordeelde de rechter dat de uitrol van 5G nog omkeerbaar was, als de staat een vinger aan de pols houdt en metingen blijft doen. Het klopt dat de uitrol van 5G omkeerbaar is, want de staat kan naderhand besluiten dat de stralingsniveaus toch omlaag moeten. Echter, wat niet omkeerbaar is is de gezondheidschade die dan al is aangericht (o.a. kanker) en de effecten op het milieu, uitsterven van insecten, bijen, vogels en andere soorten. Daarom is dit een drogargument: lijkt misschien waar, maar is het niet.

Hoe zit het met de steeds groter wordende aantallen mensen die nu al klachten ondervinden van 4G en lager? Mag daar eindelijk serieus naar gekeken worden? De AVIG (Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde) verklaarde STOP5GNL te steunen, omdat zij steeds meer mensen in hun praktijk krijgen die last hebben van straling.

En tot slot, mijn eigen subtiele waarneming: het was voor mij duidelijk dat de rechter met tegenzin aan het vonnis begon. Alsof hij het eigenlijk niet wilde doen. Hij zag er belabberd uit, wallen onder de ogen, alsof hij 3 weken slecht had geslapen. Na zijn vonnis zag ik dat hij er bedrukt uit zag. Achteraf begreep ik waarom. Dit vonnis is niet objectief en neutraal tot stand gekomen. De rechter is een handje "geholpen". Hij wilde na dit kort geding ook nog een carrière over hebben.

Als de staat invloed kan uitoefenen op de rechterlijke macht wordt het wel moeilijker om je recht te halen. Feitelijk zou de rechterlijke macht volledig onafhankelijk, objectief en neutraal haar werk moeten kunnen doen. Maar, zo leert de ervaring, dat is niet zo. De staat speelt wel vaker vuil spel. Citaat van B.A.: "Een goede vriend van me spande destijds een rechtszaak aan tegen Ab Klink en zijn swine flu vaccins zwendel. Dat dreigde hij te winnen. Toen heeft de staat gewoon de rechter vervangen door een andere rechter, die geen enkel bewijsstuk wilde inzien."