Blog

16. mei, 2021

Zijn er nog neutrale, onbevooroordeelde, niet-corrupte rechters die op een eerlijke manier hun beroep uitoefenen? Ja, die zijn er. De rechter die de avondklok ongrondwettelijk verklaarde is er zo een. Deze rechter werd nog dezelfde avond teruggefloten door een kabinet dat zichzelf boven de wet heeft verheven.

Objectief oordeel inzake zendmast

Ook de rechter die het bezwaar tegen de zendmast in Haarlo gegrond verklaarde, is zo’n neutrale, niet-corrupte rechter. Deze rechter oordeelde, na bestudering van de wetenschappelijke onderzoeken van de laatste 20 jaar, dat gezondheidseffecten onder de 1 Volt per meter niet uitgesloten waren (in plaats van de in Nederland geldende norm die stelt dat het veilig is tot 61 Volt). Dat was een eerlijk en objectief oordeel.

Gemeente legt oordeel naast zich neer

De gemeente Berkelland is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. Ze kunnen er zo zeker van zijn dat ze dit hoger beroep gaan winnen (naar de reden mag je raden), dat ze alvast het oordeel van die eerste rechter naast zich neer hebben gelegd. De zendmast gaat er toch komen. Hoe dan, vraag je? De rechter had die zendmast toch verboden? Ja, dat had hij. Maar de gemeente heeft een eigen landschapsdeskundige in dienst, en die heeft bepaald dat de zendmast heel goed past in het landschap (wij van WC-eend…). Verder heeft de gemeente bepaald dat er geen gezondheidsrisico’s zijn, afgaande op het rapport van de Gezondheidsraad. En voorts vindt de gemeente “dat het maar de mening van een rechter is”.

Heeft die rechter dagenlang werk gehad aan het bestuderen van duizenden wetenschappelijke onderzoeken om tot een integer oordeel te komen, en wordt hij zomaar afgeserveerd. Als ik die rechter was, zou ik witheet zijn. Maar we weten niet wat zich achter de schermen afspeelt en wat er allemaal nog aan gelden en cadeaus gaan worden geschoven, of welke bedreigingen aan welke adressen gaan worden afgeleverd.

De rechtspraak is een farce geworden

Een gemeente die de uitspraak van een rechter zomaar naast zich neerlegt. Een gemeente die niet eens het hoger beroep hoeft af te wachten, omdat zij toch al weten dat ze dat hoger beroep gaan winnen?  De rechtspraak is een farce geworden, met rechters die als loopjongens fungeren voor de overheid. Een integere rechter zou in opstand komen. Het gevolg is wel dat hij daarna zijn carrière kan vergeten. Wat je dan ook vaak ziet is dat functionarissen zich pas durven uit te spreken na hun pensioen.

Zo is rechtspraak zo krom als een banaan geworden.

 

 

14. mei, 2021

Ik zag leegstaande huizen, het leek wel een post-apocalyptisch beeld. Er zijn al veel mensen wereldwijd overleden aan de gevolgen van de f*ckcinatie. Dit wordt wel gerapporteerd in de alternatieve media, maar niet in de mainstream media.

En dat is nog niet het einde. De komende jaren zullen nog meer mensen ziek worden en/of sterven. Dit zal natuurlijk niet worden toegeschreven aan de f*ckcinatie. Het zal heten dat ze aan C zijn overleden of alsnog besmet zijn geraakt door schuld van de niet-gef*ckcineerden. De oorzaak zal elders worden gelegd.

Orwelliaanse 1984-maatschappij

Hoe lichtgelovig het volk is, hoe gemakkelijk ze zich bang laten maken (en bang blijven) en manipuleren door politieke propaganda, dat is bekend.

Er is zoveel feitelijke informatie voorhanden, zoveel artsen en wetenschappers die zich uitspreken en gecensureerd worden. En toch gaat bij het merendeel geen licht op. Stap voor stap komen we terecht in een Orwelliaanse 1984-maatschappij.

Woningnood?

Een bitter-cynische gedachte kwam bij me op, nadat ik me al jaren inzet om her en der informatie te verspreiden. Er was toch een woningtekort...? In een enquete van de Vereniging Eigen Huis gaf ik aan dat het woningtekort wel zal verminderen. Ik gaf ook aan waarom ik dat verwachtte.

Hoop

Mijn hoop is gevestigd op het Neurenberg tribunaal van de advocaat Reiner Fuelmich, zijn politieke partij Team Freiheit, de Duitse verkiezingen in september en de initiatieven van dappere mensen wereldwijd om het tij te keren. En alhoewel we in een donkere tijd terecht zijn gekomen, vertrouw ik erop dat het Licht altijd sterker is dan de duisternis. Maar de strijd zal een hoge prijs vragen.

 

 

13. mei, 2021

Er was eens een land dat getroffen werd door een virus. Veel mensen kregen griep en herstelden daar weer van. Sommige oude mensen stierven eraan, zoals ieder jaar gebeurde. De griepgolf duurde welgeteld drie maanden. De regering greep dit virus echter aan om het land, dat altijd een democratie was geweest, langzaamaan te veranderen in een dictatuur. Een enorme angstcampagne werd op het volk losgelaten. Een crisis werd gecreëerd. Dagelijks werd omgeroepen hoeveel mensen er ziek waren geworden, hoeveel mensen in het ziekenhuis lagen en de sterftecijfers werden flink opgeblazen. Je hoorde bijna niets anders meer. Met nepcijfers werd een tweede griepgolf in het leven geroepen, en een derde, gebaseerd op vals-positieve besmettingen, vastgesteld door een test die daarvoor niet eens geschikt was.

Maatregel volgde op maatregel. Zo werd het volk stapje voor stapje steeds meer vrijheden afgenomen. Niet omdat de omstandigheden dit vereisten, want feitelijk onderbouwen kon de regering haar beleid niet. Alle grote kranten, nieuwsprogramma’s op televisie en journalisten werden omgekocht om dit verhaal te helpen verkopen: er waart een levensgevaarlijk virus rond, we moeten maatregelen treffen, we moeten ons beschermen, we moeten allemaal meewerken! Degenen die dit verhaal niet zonder meer geloofden gingen op zoek naar de feiten en hoorden wat onafhankelijke artsen en wetenschappers daarover te melden hadden. Zij werden egoistisch genoemd en geframed als wappies of complotdenkers.

Het ging allemaal zo geleidelijk, dat bijna niemand in de gaten had dat ze op weg waren naar een controlestaat, waar ze nooit meer uit zouden geraken. “Och”, zeiden de mensen bij iedere maatregel, “Het is maar tijdelijk, straks zijn we weer vrij.” Iedereen moest afstand houden en verplicht mondkapjes dragen, alhoewel het nut en effect daarvan niet konden worden aangetoond. Mondkapjes bleken zelfs schadelijk te zijn voor de dragers ervan. De regering wist dit; sterker nog, ze hadden aanvankelijk zelf gezegd dat mondkapjes niet werkten. Maar het was een prima gedragsbeinvloedingsexperiment, om te zien in hoeverre de mensen blindelings zouden gehoorzamen. En de mensen gehoorzaamden, blindelings. Winkels moesten dicht, contactberoepen mochten hun beroep niet uitvoeren. Steeds meer ondernemers gingen faillliet. Scholen, sportscholen en culturele instellingen werden gesloten. Maar het was allemaal ergens goed voor, toch? Ook mocht niemand meer ’s avonds de straat op. Waarom  werd niet duidelijk, maar het nut werd niet in twijfel getrokken. Verplicht testen werd ingevoerd, omdat je moest aantonen dat je gezond was. Er was wel wat protest, maar “Och,” zeiden de mensen, “Het is maar een tijdelijke test, straks zijn we weer vrij.”

Iedereen moest gevaccineerd worden, want het immuunsysteem werd buiten beschouwing gelaten. Nee, vaccinatie was niet verplicht, maar als je ergens naartoe wilde of ergens aan wilde deelnemen of je baan wilde behouden, kortom, als je je vrij wilde kunnen bewegen in de samenleving, daarvoor moest je toch gevaccineerd zijn. Maar “Och”, zeiden de mensen, “Met twee vaccinaties mag de samenleving weer open, dus dit is maar een tijdelijke maatregel.” Wisten ze wat er in de vaccinaties zat? Nee, daar werd niet naar gevraagd.

Had ik al verteld dat er een effectief geneesmiddel was tegen deze griep? Dat was er, maar dat werd verboden. Anders zouden de mensen zich niet willen laten vaccineren. Veel mensen werden ziek en stierven aan de vaccins, maar dat werd niet gerapporteerd in de massamedia, want daarvoor had de regering juist de journalisten omgekocht. En artsen of verpleegkundigen die de waarheid wilden vertellen, werden in diskrediet gebracht of gedreigd met ontslag. Alternatieve informatie werd streng gecensureerd.

Er was een groep die zich de Waarheid noemde. Deze groep spande rechtszaken aan tegen de regering. Maar helaas, de rechters waren ook omgekocht, dus allesbehalve objectief, zoals je van een rechter mag verwachten. Alle rechtszaken werden dus verloren, omdat de rechter op de hand van de regering was. Aldus werd rechtspraak synoniem aan kromspraak of onrechtspraak.

Intussen muteerde het virus, er kwamen vele varianten, zoals dat altijd gebeurt met virussen. Ook daar moesten vaccins voor komen. De farmaceutische industrie bracht het ene vaccin na het andere op de markt, en verdiende daar miljarden mee. Iedereen moest een derde en een vierde vaccinatie halen, want dan zou de samenleving weer van het slot kunnen. “Laten we ook maar een derde en een vierde vaccinatie halen,” zeiden de mensen, “Dan zijn we straks weer vrij.” Maar maatregelen die eerder waren versoepeld, werden opnieuw van kracht. We moesten het  ‘nog even volhouden’, dan zouden we straks weer vrij zijn.

Maar wat was nu zo vreemd? Ook de gevaccineerden moesten zich nog steeds aan de maatregelen houden en waren helemaal niet vrij, want er kwam maar geen einde aan de berichten van (vals-positieve) besmettingen. Degenen die nog niet gevaccineerd waren moesten een gele sticker op hun jas dragen. Ook daar was wat protest tegen, maar “Ach,” zeiden de mensen, “Het is alleen maar een sticker, je kunt overal wel moeilijk over doen.” Drie jaar later was tenslotte bijna iedereen viermaal gevaccineerd. En ook toen waren de mensen nog steeds niet vrij. Want tweemaal per jaar moest iedereen een nieuwe vaccinatie komen halen, omdat het virus zich maar bleef muteren. De maatregelen bleven dus van kracht, omdat dit virus voor eeuwig onder de mensen bleef, net zoals trouwens alle andere virussen, waar niet zo’n campagne voor was gevoerd. De mensen met de gele sticker waren inmiddels buitengesloten paria’s en leefden in ghetto’s.

En het immuunsysteem werd zwakker en zwakker, want werd verwaarloosd en hoefde niets meer te doen. Uiteindelijk werden veel gevaccineerden ziek of gingen dood. Alleen de rijke elite bleef bestaan. En de paria’s in de ghetto’s, die een parallelle samenleving hadden opgebouwd. De multinationals waren nog rijker geworden, omdat de kleine zelfstandige ondernemers failliet waren gegaan en alle business naar hen ging. Amazon en Bol.com maakten miljarden omzetten. De farmaceutische industrie was nog rijker geworden met de permanente verkoop van vaccins. En de allersterkste mensen die niet waren gestorven aan de vaccins, werkten voor de multinationals, als kleine mieren in een mierenhoop. Dankzij de 24/7 surveillance die met de uitrol van 5G was opgezet, hadden zij geen privacy meer en werd hun hele doen en laten continu geobserveerd. Op iedere hoek en aan iedere gevel, aan iedere lantaarnpaal, in putdeksels, abri’s en stoplichten hingen 5G-camera’s. Ongehoorzaam gedrag werd onmiddellijk gedetecteerd en bestraft.

Maar “Ach”, zeiden de mensen, “Het was allemaal voor ons eigen bestwil, want we moesten immers onze gezondheid en die van de kwetsbaren beschermen. En iedereen die zich niet aan de regels hield, moesten we wantrouwen en aangeven. Want alleen samen kregen we dit virus onder controle. Dat had onze minister-president toch gezegd?”

Het volgende citaat wordt aan Hitler toegeschreven: “The best way to take control over a people and control them utterly is to take a little of their freedom at a time, to erode rights by a thousand tiny and almost imperceptible reductions. In this way, the people will not see those rights and freedoms being removed until past the point at which these changes cannot be reversed.

Of Hitler dit heeft gezegd doet er niet toe. Het is wel hoe het werkt. En Hitler maakte ook gebruik van een crisis om zijn eigen ideologie in te voeren. Een echte crisis of een door de politiek gecreëerde crisis, dat doet er niet toe.

Veelzeggend is dat er één volk is dat geen pandemie kent. Dat zijn de Amish in Amerika. Die leven nog steeds hun leven, zonder crisis, zonder angst voor een virus. Ieder jaar krijgen sommigen griep, sommigen sterven, zoals al eeuwen gebeurt. Waarom is er bij de Amish geen pandemie? Ze hebben geen televisie, ze volgen de massamedia niet. Er is niets aan de hand, er is nooit iets aan de hand geweest, behalve wat we er zelf van gemaakt hebben.

 

6. mei, 2021

De opzet van dit programma is om de geinterviewden te framen als 'complotdenkers', en om aan het einde van de aflevering een 'verklaring' te geven waarom mensen zich als 'complotdenkers' zijn gaan gedragen, m.a.w. welk voordeel, nut of beloning ze daaraan ontlenen.

Het begint bij voorkeur met een opname, waarin de persoon -als dat lukt- wordt afgebeeld als zweverig (spiritueel) of een beetje gek of op z'n minst dan toch merkwaardig. Het imago is neergezet. Dan krijgt de persoon ruimte om zijn/haar zegje te doen (hierin wordt zodanig geknipt dat juist de essentie van de argumentatie niet wordt getoond). Steevast vraagt Filemon of de persoon in het verleden slechte ervaringen heeft opgedaan met de overheid of een autoriteit. Dat wordt meestal beaamd. Als dan ook nog een huwelijk of relatie onder spanning staat vanwege een verschil van mening (wappie versus schaap), wordt dat er grif bij betrokken. Ook suggereert Filemon dat het voor de betrokkene natuurlijk super kicken is, al die likes, de aandacht, een (nieuw) doel in het leven en dergelijke. Tenslotte concludeert de voice-over dat de geinterviewde door zijn slechte ervaringen natuurlijk zeer wantrouwig tegenover de overheid is komen te staan en dat hij/zij als voordeel nu een nieuw doel heeft, iets om zich op te focussen, iets wat richting en zin geeft aan zijn/haar bestaan. En als een geinterviewde als bonus ook nog roept: "Ik vind altijd wel iets om me tegen te verzetten," helemaal koren op de molen. Dat beeld wordt gretig aan die conclusie toegevoegd, en bedankt!

En aldus wordt het gedrag van de 'complotdenker' 'verklaard'.

De geinterviewden geven als reden voor hun medewerking dat ze hiermee een podium krijgen op de mainstream televisie. Dat kan een goede motivatie zijn, maar wees dan ten minste op je hoede. Als Filemon vraagt: "Heb je in het verleden slechte ervaringen opgedaan met de overheid?" Zeg dan iets van: "Dat heeft hier niets mee te maken. Mijn doel is om de leugens aan de kaak te stellen." Noem er meteen achteraan welke leugens zoal worden verspreid en waarom deze niet kloppen. Als Filemon vraagt: "Het moet je toch wel iets doen om zoveel likes en aandacht te genereren." Zeg dan iets van: "Daar doe ik het niet voor. Ik wil de feiten verspreiden die via de mainstream media worden verzwegen of worden weggecensureerd." En huppekee, meteen terug naar de feiten. Als Filemon aan een moeder vraagt: "Was uw dochter altijd al zo opstandig en rebels?" Antwoord dan iets van: "Ze heeft altijd een groot rechtvaardigheidsgevoel gehad en ik steun haar volledig in haar strijd om de ware feiten boven tafel te krijgen. Dat is hard nodig in een maatschappij waar de leugen regeert." En weer terug naar de leugens. Wedden dat deze antwoorden niet worden uitgezonden want niet 'bruikbaar' binnen de opzet van dit programma?

Je verhaal kunnen doen is op zich goed. Maar wees op je hoede. Hou het zakelijk, bereid een goed verhaal voor en onderbouw alles wat je zegt en laat je niet verleiden tot gedrag of uitspraken waarmee je geframed kunt worden. Ga niet lopen schreeuwen, haal alles uit je woonkamer wat naar zweverig 1) riekt (alles wat je in een spirituele winkel kunt kopen zoals edelstenen, veren, dromenvangers, boeken van guru Zusofzo...) en blijf bij je feitelijke verhaal. Zorg dat het een goed verhaal is van een persoon die weet wat hij zegt. Herken de vragen die je in de richting van framing proberen te duwen. Geef de programmamaker sowieso geen materiaal om je te kunnen framen. Ga er niet in mee. En als dit niet lukt, kun je nog altijd weglopen en je medewerking weigeren.

 

1) Persoonlijk vind ik dit niet zweverig. Ik heb het over wat de man in de straat als zweverig bestempeld. Het beste is een neutraal ingerichte kamer.

 

 

4. mei, 2021

Op 5 mei staan we stil bij de bevrijding en een dag eerder herdenken we alle slachtoffers van W.O.II. Zal er ook ooit een dag komen dat we alle slachtoffers herdenken van de valse pandemie, de killer vaccinaties en de hoeveelheid doden die dit leugenachtige wereldwijde beleid heeft gekost en nog zal kosten?

Opmerkelijk: Israel fungeert al een tijdje als het land waarin een grootscheeps experiment plaatsvindt op de bevolking. Hoeveel slachtoffers heeft dat gekost, en gaat dat nog kosten?

"De CEO van Pfizer noemt Israël een groot vaccinatielaboratorium. Soms zijn medische experimenten op mensen noodzakelijk en te rechtvaardigen, indien de deelnemers op de hoogte zijn van alle mogelijke omstandigheden en als ze vrijwillig hun toestemming geven. Dit is niet gebeurd in Israël. Door middel van “groene paspoorten” en stickers dreigt de regering in feite iedereen te straffen die weigert deel te nemen aan een “laboratorium”-experiment voor een reusachtig farmaceutisch bedrijf met een zeer problematische staat van dienst."

Bron:
https://www.frontnieuws.com/de-ceo-van-pfizer-noemt-israel-een-groot-vaccinatielaboratorium/


"Sterftecijfer Israël explodeert na Pfizer vaccinatie."

En wat zeggen Haim Yativ en Dr. Seligmann: "This is a new Holocaust."

Bron: 
https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/sterftecijfer-israel-explodeert-na-pfizer-vaccinatie/

Sterker nog: deze wereldwijde genocide zal nog veel meer slachtoffers maken dan W.O.II. Tenzij wij dit voortijdig een halt toeroepen. Word wakker!